GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU VỀ NAM CHÂM

Hotline: 0916 077 279 - 0986 199 962

Giao hàng tận nơi trên toàn quốc

Nam Châm Cứu Hộ

Nam châm cứu hộ dùng nâng những vật rơi xuống chất lỏng, nam châm cẩu hàng rơi xuống nước ở những công trình với mức cân nhỏ hơn 10kg.

Sử dụng nam châm cứu hộ rất linh hoạt trong nâng các vật có kích thước đặc thù bằng kim loại …